جهت هرگونه شکایت و مشکلی با دفتر صدف شریعتی، به شماره 02122915300 تماس حاصل بفرمایید.